Energimærke


Pr. 1. Januar 2013 blev det lovpligtigt at synliggøre energimærket i salgsannoncen.
Du skal derfor have et gyldigt energimærke allerede når du vælger at sætte din bolig til salg.

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en vurdering af bygningens energimæssige tilstand.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

 • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger.
 • Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover
 • Ejendomme over 1000 m2

Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det gælder bl.a. for:

 • Sommerhuse (med mindre der er tale om et nybygget sommerhus/fritdshus)
 • Tilbygninger, kolonihavehuse, garager, carport, udhuse
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2
 • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • Fredede bygninger (bevaringsværdige bygninger er ikke undtaget)

Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Energimærker udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder som udgangspunkt i 10 år.

Energimærket må gerne genbruges når boligen skal sælges igen. Det skal blot ske inden for gyldighedsperioden.

Energimærket mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Pris for tilstandsrapport, el-installationsrapport og energimærke til enfamilies- eller rækkehus.

samlet pris kun kr. 8.995,-Bestil Energimærke

Prisen kan variere fra enkelte huse, til erhverv og etageejendomme

Bliv kontaktet,
så finder vi den rigtige pris til dig.


Eller du kan ringe på 77 34 07 57

Hverdage kl 9-17