Gældende fra d. 12.03.2021

Boliga ApS’ vilkår og betingelser

Boliga ApS’ generelle vilkår og betingelser

1. Introduktion

Velkommen til Boliga og Boliga Selvsalg, der er en del af Boliga ApS, CVR-nummer 30486188, Øster Alle 48, 4. tv. (Tårn D), 2100 København Ø. Når du besøger, opretter en brugerkonto, benytter eller køber tjenester på websites hostet af Boliga ApS, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.

Vi opfordrer dig derfor til at læse nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.

Når du har tilmeldt dig som bruger på Boliga og Boliga Selvsalg giver dit brugernavn og adgangskode dig adgang til begge websites. Har du udelukkende oprettet dig som bruger på Boliga og Boliga Selvsalg er brugeradgangen gratis. På Boliga Selvsalg kan du, som sælger, tilkøbe dig en udvidet brugeradgang, der fungerer som abonnementsløsninger tilknyttet de enkelte websites.

Se særlige vilkår og betingelser, herunder abonnementsbetingelser, for brugere af Boliga og Boliga Selvsalg.

2. Generelt

Nærværende vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst og vist i forbindelse med transaktioner på websites hostet af Boliga ApS udgør aftalen mellem dig og Boliga ApS i det hele.

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol som værneting.

3. Ændringer af Boliga ApS’ vilkår og betingelser

Boliga ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på Boliga.dk og Selvsalg.dk og du vil modtage en e-mail med den nye version. Den nye version af Boliga ApS’ vilkår og betingelser vil træde i kraft 30 dage efter offentliggørelse eller fra dit næste køb.

I så fald du ikke ønsker, at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os eller opsige dit abonnement inden for den ovennævnte 30 dages periode. Når den nye version træder i kraft, må du ophøre med at benytte tjenester udbudt af Boliga og Boliga Selvsalg.

4. Registrering

Det er gratis at oprette en bruger på Boliga og Boliga Selvsalg, og dit brugernavn og adgangskode giver dig adgang til begge websites. Dog skal du være opmærksom på, at visse tjenester, der udbydes på Boliga og Boliga Selvsalg kræver betaling.

Dit brugernavn og adgangskode er personligt, og du må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Du forpligter dig til at registrere dig med dit rigtige navn og kontaktoplysninger.

Det er et krav, at du er over 13 år på oprettelsestidspunktet, før du må oprette en bruger.

5. Sletning af bruger

Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel nedlægge eller spærre din brugerkonto ved at sende en meddelelse til kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger til kundeservice på hhv. Boliga.dk og Selvsalg.dk.

6. Sikkerhed

Har du mistanke om at andre, uden din tilladelse, har adgang til din brugerkonto, skal du straks kontakte kundeservice. En kundeservicemedarbejder vil herefter straks kunne nulstille eller spærre din brugerkonto og sende dig nye loginoplysninger.

7. E-mailadresse

Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til din e-mailadresse. Du skal derfor altid sørge for, at den e-mail vi har registeret i dit navn, er opdateret.

8. Personlige oplysninger

Når du opretter dig som bruger, køber produkter eller serviceydelser, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.


Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig. Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køn, alder, men kan også være andet.


Boliga opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Boligas sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.


Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Dine oplysninger kan deles inden for Boliga Gruppen (se oplysninger om virksomheder i Boliga Gruppen A/S’ årsrapport) og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. Boliga ApS har ret til ved henvendelse fra politi, domstol eller anden tilsvarende offentlig myndighed at give adgang til samtlige af dine registrerede oplysninger


For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookiepolitik - https://www.boliga.dk/privatlivspolitik samt persondatapolitik - https://www.boliga.dk/persondatapolitik

9. Anvendelse af Boliga.dk og Selvsalg.dk

Uanset om du besøger websites hostet af Boliga ApS, opretter en brugerprofil eller annonce eller bruger eller køber tjenester udbudt af websites hostet af Boliga ApS, indestår du for ikke at gøre det følgende:

 • Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Distribuere skadeligt indhold som virus eller anden software, der kan skade tjenester udbudt af Boliga ApS eller brugere af tjenester udbudt af Boliga ApS
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af websites hostet af Boliga ApS
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af tjenester udbudt af Boliga ApS
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Boliga ApS og tjenester udbudt af Boliga ApS og indsamle indhold uden Boliga ApS’ udtrykkelige skriftlige tilladelse
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser
 • Chikanere andre brugere eller rette henvendelse til andre brugere vedr. ydelser, der ikke udbydes på websites hostet af Boliga ApS
 • Uploade anstødeligt indhold – det være sig fx pornografisk materiale, "hadesider" - og i øvrigt alt indhold som Boliga ApS vurderer findes anstødeligt
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Boliga ApS i øvrigt
 • Udvise en adfærd, der strider imod Boliga ApS’ vilkår og betingelser, den til enhver tid gældende lovgivning eller almindelig etik og hæderlighed

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, vil din brugerkonto, profil og/eller annonce blive lukket ned uden yderligere varsel, og evt. køb vil blive annulleret. Det bemærkes, at et abonnement ikke vil blive tilbagebetalt. Vi forbeholder os ligeledes ret til at banne din IP-adresse.

10. Brug af data

Du må som tredjemand ikke:

 • Belaste vores infrastruktur urimelig eller forstyrre driften af websites hostet af Boliga ApS
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Boliga ApS og tjenester udbudt af Boliga ApS og indsamle indhold til kommerciel brug
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke
 • Chikanere brugere eller rette uanmodede henvendelser til brugere på websites hostet af Boliga ApS
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre og begrænse adgang til vores ydelser
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Boliga ApS i øvrigt

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel at banne din IP-adresse.

Ønsker du at købe eller bruge data, bedes du kontakte kundeservice.

11. Forbehold

Boliga ApS tager forbehold for fejl, herunder men ikke begrænset til stave-, taste- og regnefejl, på udbudsvisninger. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som Boliga ApS ikke har kontrol over. Boliga ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Boliga ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

12. Partnere til Boliga ApS

På Boliga og Boliga Selvsalg vil du kunne interagere med en lang række udvalgte partnere. Boliga ApS deler ingen af de fra dig modtagne personoplysninger med disse partnere, medmindre din særskilte accept heraf modtages for den konkrete opgave. Vælger du at modtage information fra en Boliga ApS Partner, vil du ligeledes altid modtage en særskilt ordrebekræftelse med tilhørende forretningsbetingelser fra partneren.

13. Fortrydelse

Visse ydelser, der kan købes på Boliga og Boliga Selvsalg, er omfattet af ’Lov om forbrugeraftaler’. Loven giver dig som forbruger bl.a. mulighed for at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Nogle ydelser og produkter fra Boliga og Boliga Selvsalg er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at fortryde købet udløber på dette tidspunkt.

Gælder der en indskrænkning i din ret til at fortryde et køb på Boliga eller Boliga Selvsalg, vil dette fremgå tydeligt i forbindelse med det konkrete køb.

13.1. Ønsker du at udøve din fortrydelsesret

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen er indgået, eller du har fået varen i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen eller købet i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e-mail).

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

13.2. Følger af fortrydelsesretten

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde en aftale eller køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

14. Overtrædelser

Finder du dine IP-rettigheder (ophavsrettighed, varemærkerettighed og/eller andre immaterielle rettigheder) krænket af andre på Boliga eller Boliga Selvsalg, kan du indberette forholdet til kundeservice.

15. Klagemulighed

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Boliga eller Boliga Selvsalg, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan forsøge at løse din klage.

Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse;

Boliga – kontakt@boliga.dk
Boliga Selvsalg – support@selvsalg.dk

Særlige vilkår og betingelser for brugere af Boliga.dk

Udover Boliga ApS’ generelle vilkår og betingelser gælder følgende vilkår og betingelser for dig, der ønsker at benytte tjenester udbudt af Boliga.dk.

Som bruger på Boliga.dk kan du tilkøbe forskellige ydelser både i form af engangsydelser og abonnementsløsninger.

Ved køb af ydelser på Boliga.dk vil det tydeligt fremgå, om ydelsen er begrænset til en engangsydelse evt. med en specifik angivet periode eller om ydelsen fungerer som et selvfornyende abonnement.

1. Abonnement

1.1 Tegning af abonnement

Samtidig med tegning af abonnementet accepterer du, at abonnementet er personligt og derfor kun gyldigt for dig selv. Du må ikke udlåne, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Har du mistanke om, at dit abonnement bliver misbrugt, skal du straks tage kontakt til kundeservice.

1.2 Betaling

Abonnementet fungerer som en enkel abonnementsløsning uden binding eller gebyrer, der automatisk fornys ved udgangen af den for abonnementet angivne periode. Når du betaler med kreditkort tilmeldes du automatisk Boliga ApS’s betalingsservice, som betyder at dit abonnement senest 2 dage efter udløb automatisk fornys via dit kreditkort, så din annonce ikke udløber ved et uheld.

1.3 Udeblivende betaling

I tilfælde af, at vi ikke kan trække penge på dit kreditkort (vi forsøger 3 gange i træk), fx. i tilfælde af overtræk på din konto eller nyt kreditkort, stopper vi automatisk abonnementet og sender dig en e-mail med mulighed for at indtaste nye kreditkortinformationer. Herefter vil dit abonnement blive genoptaget. Indtaster du ikke et nyt betalingskort, ophører dit abonnement.

1.4 Opsigelse af abonnement

Du kan opsige dit abonnement når som helst via din brugerkonto, og du bliver kun faktureret for den indeværende periode. Du behøver derfor ikke at bekymre dig om at skulle huske at opsige inden en bestemt dato, da abonnementet ophører den dag, du opsiger det, med udløb af indeværende periode.

Har du købt et abonnement, der er tilknyttet din boligannonce, forsøger vi automatisk at stoppe dit abonnement, når din bolig ikke længere annonceres på Boliga.dk. Du er dog forpligtet til selv at sikre dig, at abonnementet stoppes, når boligen ikke længere er aktiv.

1.5. Særligt ved køb af abonnement på Boligrapporter, Køberrapporter og vurderingsrapporter

Al anvendelse af data fra Boliga.dk er på egen risiko.

Boligrapporter består af Vurderingsrapporter (Boliga.dk) og Køberrapporter (DinGeo.dk). Boligrapporter er en løsning til private brugere. Hvis der ønskes en erhvervsløsning, bedes du kontakte Lars Groth på e-mail lag@boliga.dk.

Boliga ApS anbefaler, at man ved køb, salg og prisfastsættelse af fast ejendom søger professionel rådgivning fx fra advokat, ejendomsmægler eller købsmægler. Vurderingsrapporterne er baseret på statistikker, og er ikke beregnet til at stå alene uden en fysisk besigtigelse og vurdering af ejendommen i dens helhed af en professionel. Køberrapporter er baseret på relevante offentlige geodata, der knytter sig til en bolig, og er ikke beregnet til at stå alene uden en fysisk gennemgang af ejendommen.

Boliga ApS og vore samarbejdspartnere og annoncører kan ikke direkte eller indirekte stilles til ansvar for nogen former for tab, som bruger/tredjemand mener at have lidt forårsaget af data, statistikker, vurderinger, beregninger, vejledninger, fejl og skøn, eller andre forhold hentet eller udregnet fra Boliga.dk.

Boliga ApS’ vurderingsrapporter er skøn og estimater baseret på statistikker, og præcision af resultaterne/beregningerne kan derfor ikke garanteres. Jo mere en bolig afviger fra gennemsnitlig stand/gennemsnitlig beliggenhed, jo mere upræcis vil vurdering være.

Vurderingsrapporterne kan være fejlbehæftede som følge af, at der kan forekomme fejl i de dataregistre som Boliga.dk anvender til statistikkerne. Ved fejl i ejendomsdata på en ejendom, er det ejerens eget ansvar at kontakte den BBR-ansvarlige i ejendommens kommune.

For yderligere information se vores FAQ: https://www.boliga.dk/boligrapporter/faq

Køberrapporterne kan være fejlbehæftede som følge af, at der kan forekomme fejl i de dataregistre som DinGeo.dk anvender til rapporterne. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som DinGeo ikke har kontrol over.

For yderligere information se DinGeo.dk ApS’ vilkår og betingelser: https://www.dingeo.dk/om/tos/

2. Fortrydelsesret

Som forbruger har du efter forbrugeraftaleloven som udgangspunkt ret til at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage.

Ved køb af abonnement på Boliga.dk accepterer du, at din fortrydelsesret udløber ved køb af abonnementet, da abonnementet er fuldt udført og leveret umiddelbart efter købet.

Hvis du ønsker at fortryde køb foretaget på Boliga.dk henviser vi til punkt 12 i Boliga ApS’ generelle vilkår og betingelser.

3. Indhold

Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din annonce, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Boliga ApS kontrollerer ikke indholdet og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Du indvilliger i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende Boliga ApS og de til enhver tid værende Partnervirksomheder vist på websites hostet af Boliga ApS. Annoncedata tilføjet din annonce tildeles endvidere en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold.

4. Boliga ApS’ ansvar

Boliga ApS er hverken formidler eller leverandør af indholdet fra de brugeroprettede annoncer på Boliga.dk. Boliga ApS er derfor ikke ansvarlige for handler gennemført via annoncering og kontakt på Boliga.dk. Indholdet er brugergenereret, hvorfor Boliga ApS ikke kan garantere for nøjagtigheden af brugernes indhold og kommunikation. Din brug af Boligas annonceringsprodukter er fuldstændig på egen risiko.

Boliga ApS kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Boliga.dk, hvorfor Boliga ApS fraskriver sig alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af dansk eller international lovgivning. Boliga ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Boliga ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

Særlige vilkår for Selvsalg.dk

Udover Boliga ApS´ generelle vilkår og betingelser gælder følgende vilkår og betingelser for dig, som ønsker at benytte tjenester udbudt af Boliga Selvsalg.

Er du køber, er det gratis at søge boliger og kontakte sælger.

Er du sælger, kræver det, at du køber et abonnement for at din selvsalgsannonce bliver offentliggjort.

1. Abonnementsbetingelser

1.1 Tegning af abonnement

Samtidig med tegning af abonnementet accepterer du, at abonnementet er personligt og derfor kun gyldigt for dig selv. Du må ikke udlåne, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Har du mistanke om, at dit abonnement bliver misbrugt, skal du straks tage kontakt til kundeservice.

1.2 Betaling

Abonnementet fungerer som en abonnementsløsning uden binding eller gebyrer. Det eneste, du betaler for at oprette en boligannonce, er kr. 995,00 for en andelsbolig, kr. 995,00 for en ejerbolig og kr. 449,00 for et Facebook-katalog pr. løbende 30 dage, (fremadrettet benævnt ”periode”).Abonnementet er selvfornyende med automatisk betaling ved udgangen af en periode.

1.3 Udeblivende betaling

Abonnementet er en abonnementsmodel, hvor der automatisk trækkes kr. 995,00 for en andelsbolig, kr. 995,00 for en ejerbolig og kr. 449,00 for et Facebook-katalog pr. løbende 30 dage, for fortløbende periode, på dit betalingskort. Kan vi ikke trække beløbet på det angivne kort, varsler vi dig pr. e-mail, og du har herefter 24 timer til at indtaste et nyt betalingskort.

1.4 Opsigelse af abonnement

Du kan opsige dit abonnement når som helst via din brugerkonto, og du bliver kun faktureret for den indeværende periode. Du behøver derfor ikke at bekymre dig om at skulle huske at opsige inden en bestemt dato, da abonnementet ophører den dag, du opsiger det, med udløb af indeværende periode.

1.5 Sletning af bruger

Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel nedlægge eller spærre din selvsalgsannonce og/eller brugerkonto ved at sende en meddelelse til kundeservice. En spærring eller lukning vil automatisk stoppe et aktivt abonnement og den hertil hørende selvfornyelse.

2. Fortrydelsesret

Som forbruger har du efter forbrugeraftaleloven som udgangspunkt ret til at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage.

Ved køb af abonnement på Boliga Selvsalg accepterer du, at din fortrydelsesret udløber ved køb af abonnementet, da abonnementet er fuldt udført og leveret umiddelbart efter købet.

3. Anvendelse af Boligbutikken

Visse ydelser, der kan købes hos Boliga Selvsalg, er omfattet af ’Lov om forbrugeraftaler’. Loven giver dig som forbruger bl.a. mulighed for at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Nogle ydelser og produkter fra Boliga Selvsalgs boligbutik er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at fortryde købet udløber på dette tidspunkt.

Gælder der en indskrænkning i din ret til at fortryde et køb i Boligbutikken, vil dette fremgå tydeligt i forbindelse med det konkrete køb.

3.1 Fortrydelse
3.1.1 Ønsker du at udøve din fortrydelsesret

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen er indgået, eller du har fået varen i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen eller købet i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e-mail).

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

3.1.2 Følger af fortrydelsesretten

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde en aftale eller køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Er levering af tjenesteydelser påbegyndt, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

4. Indhold

Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din annonce, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Boliga ApS kontrollerer ikke indholdet og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Du indvilliger i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende Boliga ApS og Boliga Selvsalg og de til enhver tid værende Partnervirksomheder vist på websites hostet af Boliga ApS. Annoncedata tilføjet din Selvsalgs-profil tildeles endvidere en ikke- eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold. (Denne ikke- eksklusive tilladelse er en forudsætning for at kunne vise annoncens indhold offentligt)

5. Boliga Selvsalgs ansvar

Boliga ApS er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er således hverken formidler eller leverandør af indholdet fra de brugeroprettede annoncer på Boliga Selvsalg. Boliga ApS er derfor ikke ansvarlige for handler gennemført via annoncering og kontakt på Boliga Selvsalg. Indholdet er brugergenereret, hvorfor Boliga ApS ikke kan garantere for nøjagtigheden af brugernes indhold og kommunikation. Din brug af Boliga Selvsalgs annonceringsprodukter er fuldstændig på egen risiko.

Boliga ApS kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Boliga Selvsalg, hvorfor vi fraskriver os alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af dansk eller international lovgivning. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Boliga ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.