Cookie- og Privatlivspolitik for Boliga Selvsalg

1. Indledning

Boliga.dk og Selvsalg.dk udbydes af Boliga ApS, Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø (herefter "Boliga"). Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af Boliga.dk, Selvsalg.dk og tilhørende undersider. Ud over disse brugervilkår kan der være særlige vilkår som gælder for enkelte services og som findes detaljeret beskrevet på sådanne respektive services.

2. Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Boliga.dk, Selvsalg.dk og tilhørende undersider tilhører Boliga eller Boligas indholdsleverandører og er ophavsretligt beskyttet.

3. Generel bestemmelse om personoplysninger

Personoplysninger gives aldrig til tredjemand uden personens samtykke, og Boliga indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet sådanne oplysninger f.eks. i forbindelse med tilmelding til et arrangement, køb af en vare eller ydelse, deltagelse i en undersøgelse anmodning om modtagelse af tilbud eller lignende.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at levere den service personen har bedt om, herunder levering af tilmeldte arrangementer, varer og ydelser og lignende. Oplysninger bruges derudover til at få større kendskab til brugerne, herunder undersøgelser og analyser med det formål at forbedre Boliga.dk, Selvsalg.dk og de ydelser vore partnere udbyder her.

Såfremt brugeren ønsker at kontakte Boliga vedrørende brug af personoplysninger kan Boliga kontaktes via e-mail på adressen kontakt@boliga.dk.

Boliga opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Boligas sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt. Boliga kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver således sine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

4. Cookies

5. Ansvar

Al anvendelse af Boliga.dk og Selvsalg.dk samt data fra Boliga.dk og Selvsalg.dk sker på egen risiko.

Boliga anbefaler at man ved køb, salg og prisfastsættelse af fast ejendom søger professionel rådgivning fx fra advokat, ejendomsmægler eller købermægler.

Boliga er ikke ansvarlig for ydelser der udbydes at Boligas partnere på Boliga.dk og Selvsalg.dk, herunder men ikke begrænset til udarbejdelse af energimærker, tilstandsrapporter, boligfoto, boligeftersyn, el-tjek, skødeskrivning og lignende. Det præciseres, at aftaler om levering af sådanne ydelser i hvert enkelt tilfælde indgås direkte mellem partneren og brugeren. Boliga er således ikke part i sådan aftale om levering af ydelser, uanset om partneren har udbudt ydelsen via Boliga.dk eller Selvsalg.dk.

Boliga ApS og vore samarbejdspartnere og annoncører, kan ikke direkte eller indirekte stilles til ansvar for nogen former for tab, som bruger/tredjemand mener at have lidt, forårsaget af data, statistikker, vurderinger, beregninger, vejledninger, fejl og skøn, eller andre forhold hentet eller udregnet fra Boliga.

Boliga ApS og vore samarbejdspartnere og annoncører, kan ikke direkte eller indirekte stilles til ansvar for nogen former for tab, som bruger/tredjemand mener at have lidt, forårsaget af data, statistikker, vurderinger, beregninger, vejledninger, fejl og skøn, eller andre forhold hentet eller udregnet fra Boliga.

Boliga er desuden ikke ansvarlig for tab af data, tidstab, tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende, indirekte tab eller følgeskader.

6. Lovvalg og værneting

Brugen af Boliga.dk og Selvsalg.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist der måtte opstå ud af eller i forbindelse med brugen af Boliga.dk og Selvsalg.dk eller disse vilkår skal afgøres ved de almindelige, danske domstole ved Boligas værneting.