Klagemulighed

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Boliga eller Boliga Selvsalg, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan forsøge at løse din klage.

Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse;

Boliga – kontakt@boliga.dk
Boliga Selvsalg – support@selvsalg.dk